Akadálymentesítő eszközök

Skip to main content
2023. augusztus 08.

EFOP-3.7.3-16-2017-00265


EFOP-3.7.3-16-2017-00265

A 2018. február 01-én elindult EFOP-3.7.3-16-2017-00265 Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Gellénházán elnevezésű pályázat 2020. január 31-én fejeződött be. A fejlesztés közvetlen célja a településen képzési és önképzései, valamint tudásátadási formák megvalósítása volt az egész életen át tartó tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, olyan tanulási formában, amely nem jár végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével. Ezen felül további cél volt a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, elsősorban alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása is. Ezen célokat 16 db foglalkoztatási formán keresztül valósítottuk meg, amelyhez kapcsolódóan nagy értékű eszközbeszerzés kapcsolódott. A megvalósítás alatt projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai vezető került alkalmazásra. A projekt célcsoportjai tekintve a helyi lakosság, a köznevelésben nem résztvevők, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek és az egész életen át tartó tanulás oktatásában résztvevők voltak az elsődleges, míg a kistérség lakossága, egyéb oktatási intézmények hallgatói, oktatók és a nagytérség lakossága volt a másodlagos célcsoport. A programok során 267 főt értünk el, amelynek 60%-a hátrányos helyzetű, szám szerint 162 fő. A projekt fizikai megvalósítása 24 hónapot ölelt fel, amely 2 mérföldkövet tartalmazott. A projekt összes költsége 49 466 336 Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A projektben megjelölt számszerűsíthető eredmények: megtartott foglalkozás-típusok száma: 16 bevont célcsoport tagok száma: 267 fő. HH s résztvevők száma: 60% (162 fő).